Exhibitor Information

Exhibitor Name Shinoda Shoten
Representative SHINODA Haruhisa
Web -
E-mail -
Genre Tea Ceremony Wares
Store 2-2-3, Hirakawa-cho , Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093
TEL: +81-3-3261-6618
FAX: +81-3-3261-6618
  • Zeze Ware Gourd-shaped Mizusashi (Fresh Water Jar)

    H. 16.6 cm, Torso dia. 16.0 cm / Edo period