136

Kichizaemon Raku

Crafts

  • H. 12.1 × Dia. 15.1

    ©2019 Kichizaemon Raku