Original × Real 2018

Open Dates:April 2018

Exhibit Artists:133


Japanese Paintings

Exhibit No 1 Nobuyoshi Aoyama
Exhibit No 2 Yasuto Ide
Exhibit No 3 Tatsuya Ishiodori
Exhibit No 4 Koutaro Isobe
Exhibit No 5 Keiko Inokuma
Exhibit No 6 Eri Iwasaki
Exhibit No 7 Sohey Iwata
Exhibit No 8 Terumi Iwanaga
Exhibit No 9 Akihiko Iwanami
Exhibit No 10 Atsushi Uemura
Exhibit No 11 Naoyuki Odano
Exhibit No 12 Mika Okumura
Exhibit No 13 Banshu Kaku
Exhibit No 14 Ryozo Kato
Exhibit No 15 Junji Kawashima
Exhibit No 16 Wataru Kawashima
Exhibit No 17 Yoshihito Kawase
Exhibit No 18 Katsumi Kitada
Exhibit No 19 Kanako Kinutani
Exhibit No 20 Hanako Kunishi
Exhibit No 21 Shigetomo Kurashima
Exhibit No 22 Tomohide Koizumi
Exhibit No 23 Masaki Sai
Exhibit No 24 Mitsuei Saito
Exhibit No 25 Ayuko Sadaie
Exhibit No 26 Yasuhiro Shiba
Exhibit No 27 Yoshihiro Shimoda
Exhibit No 28 Takehiko Sugawara
Exhibit No 29 Chikuhaku Suzuki
Exhibit No 30 Hiroshi Senju
Exhibit No 31 Toshio Tabuchi
Exhibit No 32 Shohei Takasaki
Exhibit No 33 Keishi Takashima
Exhibit No 34 Tomoyuki Takizawa
Exhibit No 35 Koichi Takeuchi
Exhibit No 36 Yoshihiro Tanamachi
Exhibit No 37 Reiichi Tsuchiya
Exhibit No 38 Yuji Tezuka
Exhibit No 39 Koichi Nabatame
Exhibit No 40 Chinami Nakajima
Exhibit No 41 Yoshiyuki Nakano
Exhibit No 42 Takeshi Nagai
Exhibit No 43 Toyohiko Nishijima
Exhibit No 44 Shunei Nishida
Exhibit No 45 Yoichi Nishino
Exhibit No 46 Masaya Hasegawa
Exhibit No 47 Yoshihisa Hasegawa
Exhibit No 48 Shoji Hamada
Exhibit No 49 Reiji Hiramatsu
Exhibit No 50 Kotaro Fukui
Exhibit No 51 Susumu Maki
Exhibit No 52 Tamaki Makino
Exhibit No 53 Masatoshi Matsushita
Exhibit No 54 Koji Matsumura
Exhibit No 55 Kota Matsumura
Exhibit No 56 Masaru Matsumoto
Exhibit No 57 Chiori Miyakita
Exhibit No 58 Masaaki Miyasako
Exhibit No 59 Yuji Murakami
Exhibit No 60 Rieko Morita
Exhibit No 61 Jun Morimoto
Exhibit No 62 Ikuyo Yasuda
Exhibit No 63 Reiko Yamazaki
Exhibit No 64 Shin Yamada

Western Paintings

Exhibit No 65 Masayoshi Aigasa
Exhibit No 66 Toshiro Aoki
Exhibit No 67 Fumihira Abiko
Exhibit No 68 Hiroshi Ikushima
Exhibit No 69 Chikako Ikeguchi
Exhibit No 70 Kumi Ishibashi
Exhibit No 71 Kazuhiro Uno
Exhibit No 72 Toshiyuki Enoki
Exhibit No 73 Eibin Otsu
Exhibit No 74 Teruo Onuma
Exhibit No 75 Toshihiro Ohata
Exhibit No 76 Seiichi Kasai
Exhibit No 77 Kimio Kawaguchi
Exhibit No 78 Koji Kinutani
Exhibit No 79 Kojiro Kosugi
Exhibit No 80 Hayato Komori
Exhibit No 81 Noriyoshi Sakaguchi
Exhibit No 82 Ryo Shiotani
Exhibit No 83 Nobuyuki Shimamura
Exhibit No 84 Shigeru Sone
Exhibit No 85 Kazuyuki Takishita
Exhibit No 86 Yasuhiro Tanigawa
Exhibit No 87 Takahiro Doihara
Exhibit No 88 Tatsuto Tomidokoro
Exhibit No 89 Naoki Nakao
Exhibit No 90 Kenta Nakajima
Exhibit No 91 Tadahiko Nakayama
Exhibit No 92 Koji Nishifusa
Exhibit No 93 Tetsuo Hayashi
Exhibit No 94 Takahiro Hara
Exhibit No 95 Ouka Fukui
Exhibit No 96 Michio Fukuoka
Exhibit No 97 Shuichi Fujihara
Exhibit No 98 Juri Furukawa
Exhibit No 99 Tamaki Matsuda
Exhibit No 100 Tsutomu Maruyama
Exhibit No 101 Satoshi Mizobe
Exhibit No 102 Keiki Yamada
Exhibit No 103 Yoshihiko Yamada
Exhibit No 104 Hiroki Yamamoto

Crafts

Exhibit No 105 Yoshiro Iwaisako
Exhibit No 106 Mokichi Otsuka
Exhibit No 107 Akio Omori
Exhibit No 108 Tsutomu Kontani
Exhibit No 109 Natsumi Tomita
Exhibit No 110 Satoshi Yabuuchi
Exhibit No 111 Iwao Ikeda
Exhibit No 112 Kinsa Kawabata
Exhibit No 113 Hidehito Ito
Exhibit No 114 Imaemon Imaizumi
Exhibit No 115 Koichi Uchida
Exhibit No 116 Ryuichi Kakurezaki
Exhibit No 117 Shinobu Kawase
Exhibit No 118 Eiko Kishi
Exhibit No 119 Taizo Kuroda
Exhibit No 120 Takayuki Sakiyama
Exhibit No 121 Osamu Suzuki
Exhibit No 122 Kazuo Takiguchi
Exhibit No 123 Jun Takegoshi
Exhibit No 124 Sajiro Tanaka
Exhibit No 125 Kohei Nakamura
Exhibit No 126 Yoshihiro Nishioka
Exhibit No 127 Kyosuke Hayashi
Exhibit No 128 Sueharu Fukami
Exhibit No 129 Buzan Fukushima
Exhibit No 130 Akihiro Maeta
Exhibit No 131 Masahiro Maeda
Exhibit No 132 Ryo Mikami
Exhibit No 133 Kichizaemon Raku