Exhibitor Information

Exhibitor Name Sugie Art
Representative SUGIE Yuji
Web http://www7a.biglobe.ne.jp/~sugie-art/
E-mail sugieart@krb.biglobe.ne.jp
Genre Swords, Art Works
Store 4-3-8, Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0005
TEL: +81-3-3831-7803
FAX: +81-3-3837-5318
  • Inoue Shinkai/Iizumi-no-kami Kunisada II

    Sword, Recto: Signed "Inoue Shinkai", Verso: "Kiku" Seal and Dated 8th Month, 1675 (Enpô 3)

    Steel / L. 7.15 cm (2 shaku, 3 sun, 6 bu), W. 1.5 cm (5 bu)