1st Gototen

Open Dates:November 1951

Exhibit Artists:51


Paintings

Exhibit No 1 Shinsui Ito
Exhibit No 2 Yoson Ikeda
Exhibit No 3 Soukyu Isobe
Exhibit No 4 Meiji Hashimoto
Exhibit No 5 Suisho Nishiyama
Exhibit No 6 Hideo Nishiyama
Exhibit No 7 Insho Doumoto
Exhibit No 8 Shinsen Tokuoka
Exhibit No 9 Yuki Ogura
Exhibit No 10 Chikkyo Ono
Exhibit No 11 Gyokudo Kawai
Exhibit No 12 Kiyokata Kaburaki
Exhibit No 13 Ryushi Kawabata
Exhibit No 14 Keika Kanashima
Exhibit No 15 Nanpu Katayama
Exhibit No 16 Eizo Kato
Exhibit No 17 Kenji Yoshioka
Exhibit No 18 Ichian Tanaka
Exhibit No 19 Gakuryo Nakamura
Exhibit No 20 Teii Nakamura
Exhibit No 21 Kazumasa Nakagawa
Exhibit No 22 Ryuzaburo Umehara
Exhibit No 23 Shoko Uemura
Exhibit No 24 Tekison Uda
Exhibit No 25 Yukihiko Yasuda
Exhibit No 26 Hoshun Yamaguchi
Exhibit No 27 Kyujin Yamamoto
Exhibit No 28 Kyoson Yano
Exhibit No 29 Kayo Yamaguchi
Exhibit No 30 Keigetsu Matsubayashi
Exhibit No 31 Seison Maeda
Exhibit No 32 Ichiyo Matsumoto
Exhibit No 33 Heihachiro Fukuda
Exhibit No 34 Kokei Kobayashi
Exhibit No 35 Hoan Kossugi
Exhibit No 36 Kibo Kodama
Exhibit No 37 Koichiro Kondo
Exhibit No 38 Senjin Gokura
Exhibit No 39 Kohei Ezaki
Exhibit No 40 Shimei Terashima
Exhibit No 41 Daijo Aoki
Exhibit No 42 Benji Asada
Exhibit No 43 Keigetsu Kikuchi
Exhibit No 44 Taika Kimoto
Exhibit No 45 Somei Yuki
Exhibit No 46 Chosei Miwa
Exhibit No 47 Kaii Higashiyama
Exhibit No 48 Hakuho Mori
Exhibit No 49 Sai Morita
Exhibit No 50 Kunitaro Suda
Exhibit No 51 Yasushi Sugiyama