Original x Real 2017

Open Dates:April 2017

Exhibit Artists:135


Japanese Paintings

Exhibit No 1 Nobuyoshi Aoyama
Exhibit No 2 Yasuto Ide
Exhibit No 3 Tatsuya Ishiodori
Exhibit No 4 Koutaro Isobe
Exhibit No 5 Keiko Inokuma
Exhibit No 6 Hisashi Iwakura
Exhibit No 7 Eri Iwasaki
Exhibit No 8 Sohey Iwata
Exhibit No 9 Terumi Iwanaga
Exhibit No 10 Akihiko Iwanami
Exhibit No 11 Atsushi Uemura
Exhibit No 12 Naoyuki Odano
Exhibit No 13 Mika Okumura
Exhibit No 14 Banshu Kaku
Exhibit No 15 Ryozo Kato
Exhibit No 16 Junji Kawashima
Exhibit No 17 Wataru Kawashima
Exhibit No 18 Yoshihito Kawase
Exhibit No 19 Katsumi Kitada
Exhibit No 20 Kanako Kinutani
Exhibit No 21 Akira Kugimachi
Exhibit No 22 Shigetomo Kurashima
Exhibit No 23 Tomohide Koizumi
Exhibit No 24 Masaki Sai
Exhibit No 25 Mitsuei Saito
Exhibit No 26 Ayuko Sadaie
Exhibit No 27 Yasuhiro Shiba
Exhibit No 28 Yoshihiro Shimoda
Exhibit No 29 Takehiko Sugawara
Exhibit No 30 Chikuhaku Suzuki
Exhibit No 31 Hiroshi Senju
Exhibit No 32 Toshio Tabuchi
Exhibit No 33 Shohei Takasaki
Exhibit No 34 Keishi Takashima
Exhibit No 35 Tomoyuki Takizawa
Exhibit No 36 Kazuyuki Takishita
Exhibit No 37 Koichi Takeuchi
Exhibit No 38 Yoshihiro Tanamachi
Exhibit No 39 Reiichi Tsuchiya
Exhibit No 40 Yuji Tezuka
Exhibit No 41 Koichi Nabatame
Exhibit No 42 Yujin Nakaji
Exhibit No 43 Chinami Nakajima
Exhibit No 44 Yoshiyuki Nakano
Exhibit No 45 Takeshi Nagai
Exhibit No 46 Toyohiko Nishijima
Exhibit No 47 Shunei Nishida
Exhibit No 48 Yoichi Nishino
Exhibit No 49 Masaya Hasegawa
Exhibit No 50 Yoshihisa Hasegawa
Exhibit No 51 Shoji Hamada
Exhibit No 52 Reiji Hiramatsu
Exhibit No 53 Kotaro Fukui
Exhibit No 54 Susumu Maki
Exhibit No 55 Tamaki Makino
Exhibit No 56 Masatoshi Matsushita
Exhibit No 57 Koji Matsumura
Exhibit No 58 Kota Matsumura
Exhibit No 59 Masaru Matsumoto
Exhibit No 60 Chiori Miyakita
Exhibit No 61 Masaaki Miyasako
Exhibit No 62 Yuji Murakami
Exhibit No 63 Rieko Morita
Exhibit No 64 Jun Morimoto
Exhibit No 65 Ikuyo Yasuda
Exhibit No 66 Reiko Yamazaki
Exhibit No 67 Shin Yamada

Western Paintings

Exhibit No 68 Masayoshi Aigasa
Exhibit No 69 Toshiro Aoki
Exhibit No 70 Fumihira Abiko
Exhibit No 71 Hiroshi Ikushima
Exhibit No 72 Chikako Ikeguchi
Exhibit No 73 Kumi Ishibashi
Exhibit No 74 Kazuhiro Uno
Exhibit No 75 Toshiyuki Enoki
Exhibit No 76 Eibin Otsu
Exhibit No 77 Teruo Onuma
Exhibit No 78 Toshihiro Ohata
Exhibit No 79 Seiichi Kasai
Exhibit No 80 Kimio Kawaguchi
Exhibit No 81 Koji Kinutani
Exhibit No 82 Kojiro Kosugi
Exhibit No 83 Hayato Komori
Exhibit No 84 Noriyoshi Sakaguchi
Exhibit No 85 Ryo Shiotani
Exhibit No 86 Nobuyuki Shimamura
Exhibit No 87 Shigeru Sone
Exhibit No 88 Yasuhiro Tanigawa
Exhibit No 89 Tatsuto Tomidokoro
Exhibit No 90 Naoki Nakao
Exhibit No 91 Kenta Nakajima
Exhibit No 92 Tadahiko Nakayama
Exhibit No 93 Koji Nishifusa
Exhibit No 94 Tetsuo Hayashi
Exhibit No 95 Takahiro Hara
Exhibit No 96 Ouka Fukui
Exhibit No 97 Michio Fukuoka
Exhibit No 98 Tsutomu Fujii
Exhibit No 99 Shuichi Fujihara
Exhibit No 100 Juri Furukawa
Exhibit No 101 Tamaki Matsuda
Exhibit No 102 Tsutomu Maruyama
Exhibit No 103 Satoshi Mizobe
Exhibit No 104 Keiki Yamada
Exhibit No 105 Yoshihiko Yamada
Exhibit No 106 Hiroki Yamamoto

Crafts

Exhibit No 107 Yoshiro Iwaisako
Exhibit No 108 Mokichi Otsuka
Exhibit No 109 Akio Omori
Exhibit No 110 Tsutomu Kontani
Exhibit No 111 Natsumi Tomita
Exhibit No 112 Satoshi Yabuuchi
Exhibit No 113 Iwao Ikeda
Exhibit No 114 Kinsa Kawabata
Exhibit No 115 Akane Yamamoto
Exhibit No 116 Imaemon Imaizumi
Exhibit No 117 Koichi Uchida
Exhibit No 118 Ryuichi Kakurezaki
Exhibit No 119 Shinobu Kawase
Exhibit No 120 Eiko Kishi
Exhibit No 121 Taizo Kuroda
Exhibit No 122 Takayuki Sakiyama
Exhibit No 123 Osamu Suzuki
Exhibit No 124 Kazuo Takiguchi
Exhibit No 125 Jun Takegoshi
Exhibit No 126 Sajiro Tanaka
Exhibit No 127 Kohei Nakamura
Exhibit No 128 Yoshihiro Nishioka
Exhibit No 129 Kyosuke Hayashi
Exhibit No 130 Sueharu Fukami
Exhibit No 131 Buzan Fukushima
Exhibit No 132 Akihiro Maeta
Exhibit No 133 Masahiro Maeda
Exhibit No 134 Ryo Mikami
Exhibit No 135 Kichizaemon Raku