19th Gototen

Open Dates:April 1970

Exhibit Artists:217


Paintings

Exhibit No 1 Daijo Aoki
Exhibit No 2 Yoshio Aoyama
Exhibit No 3 Benji Asada
Exhibit No 4 Takashi Asada
Exhibit No 5 Fuku Akino
Exhibit No 6 Ikuma Arishima
Exhibit No 7 Naonosuke Aratani
Exhibit No 8 Shinsui Ito
Exhibit No 9 Kiyonaga Ito
Exhibit No 10 Kenzo Itani
Exhibit No 11 Masami Iwata
Exhibit No 12 Eien Iwahashi
Exhibit No 13 Shigeo Iwasawa
Exhibit No 14 Yoson Ikeda
Exhibit No 15 Michio Ikeda
Exhibit No 16 Taika Inohara
Exhibit No 17 Tadashi Ishikawa
Exhibit No 18 Kacho Ikuta
Exhibit No 19 Wasaburo Itozono
Exhibit No 20 Tekison Uda
Exhibit No 21 Hirohiko Uda
Exhibit No 22 Shoko Uemura
Exhibit No 23 Atsushi Uemura
Exhibit No 24 Yasuo Ueno
Exhibit No 25 Ryuzaburo Umehara
Exhibit No 26 Noriyuki Ushijima
Exhibit No 27 Soju Endo
Exhibit No 28 Chusaku Oyama
Exhibit No 29 Matsuzo Onuki
Exhibit No 30 Sakujiro Okubo
Exhibit No 31 Chikkyo Ono
Exhibit No 32 Sue Ono
Exhibit No 33 Ushio Oguri
Exhibit No 34 Tateo Ogawa
Exhibit No 35 Koichi Okumura
Exhibit No 36 Genso Okuda
Exhibit No 37 Nobori Oyama
Exhibit No 38 Nobutaka Oka
Exhibit No 39 Takanori Ogisu
Exhibit No 40 Hiroki Oda
Exhibit No 41 Shoko Kawasaki
Exhibit No 42 Suzuhiko Kawasaki
Exhibit No 43 Haruhiko Kawasaki
Exhibit No 44 Sueo Kawamoto
Exhibit No 45 Kenji Kawai
Exhibit No 46 Yasuo Kazuki
Exhibit No 47 Eizo Kato
Exhibit No 48 Shinmei Kato
Exhibit No 49 Toichi Kato
Exhibit No 50 Matazo Kayama
Exhibit No 51 Kazuo Kakurai
Exhibit No 52 Kiyokata Kaburaki
Exhibit No 53 Kiichi Kaji
Exhibit No 54 Hisako Kajiwara
Exhibit No 55 Akira Kaho
Exhibit No 56 Tamako Kataoka
Exhibit No 57 Tetsu Katsuda
Exhibit No 58 Hiryoshi Kado
Exhibit No 59 Nabesaburo Kito
Exhibit No 60 Shiko Kimura
Exhibit No 61 Takanori Kinoshita
Exhibit No 62 Taka Kikukawa
Exhibit No 63 Tamiji Kitagawa
Exhibit No 64 Eigetsu Kitazawa
Exhibit No 65 Morikazu Kumagai
Exhibit No 66 Kojin Kudo
Exhibit No 67 Kai Kubota
Exhibit No 68 Senjin Gokura
Exhibit No 69 Kazuko Gokura
Exhibit No 70 Kibo Kodama
Exhibit No 71 Sanrei Kodama
Exhibit No 72 Yukio Kodama
Exhibit No 73 Gentaro Koito
Exhibit No 74 Wasaku Kobayashi
Exhibit No 75 Hitoshi Komatsu
Exhibit No 76 Keizo Koyama
Exhibit No 77 Chuiti Konno
Exhibit No 78 Fumio Takano
Exhibit No 79 Sumio Goto
Exhibit No 80 Taisei Sato
Exhibit No 81 Kunio Sato
Exhibit No 82 Shigejiro Sano
Exhibit No 83 Kunihiko Sasaki
Exhibit No 84 Bunshin Sawano
Exhibit No 85 Yonezo Shibata
Exhibit No 86 Shigeru Shindo
Exhibit No 87 Eisetsu Shiratori
Exhibit No 88 Kinsho Shida
Exhibit No 89 Hideo Shiode
Exhibit No 90 Totsuro Shimada
Exhibit No 91 Shizen Shimaya
Exhibit No 92 Reimei Shindo
Exhibit No 93 Teisuke Jinushi
Exhibit No 94 Genjin Sugihara
Exhibit No 95 Chikuhaku Suzuki
Exhibit No 96 Chikara Seki
Exhibit No 97 Hirosuke Tasaki
Exhibit No 98 Miematsu Tanabe
Exhibit No 99 Kazuo Tamura
Exhibit No 100 Konosuke Tamura
Exhibit No 101 Tatsuo Takayama
Exhibit No 102 Tatsushiro Takabatake
Exhibit No 103 Yoshio Takagi
Exhibit No 104 Kazuya Takamitsu
Exhibit No 105 Sosuke Takama
Exhibit No 106 Socho Takahashi
Exhibit No 107 Harumi Tateishi
Exhibit No 108 Uichi Takayama
Exhibit No 109 Seiji Chokai
Exhibit No 110 Hisashi Tsuji
Exhibit No 111 Somei Tsubouchi
Exhibit No 112 Shimei Terashima
Exhibit No 113 Sanken Toda
Exhibit No 114 Seiji Togo
Exhibit No 115 Insho Doumoto
Exhibit No 116 Mototsugu Domoto
Exhibit No 117 Akira Domoto
Exhibit No 118 Taiku Tokiwa
Exhibit No 119 Masayoshi Nakamura
Exhibit No 120 Kazumasa Nakagawa
Exhibit No 121 Kigen Nakagawa
Exhibit No 122 Sokyu Nakano
Exhibit No 123 Shiro Naganawa
Exhibit No 124 Yoshie Nakada
Exhibit No 125 Shinsen Nishino
Exhibit No 126 Shojiro Nishimura
Exhibit No 127 Seiji Nojima
Exhibit No 128 Mitsugu Nozaki
Exhibit No 129 Issei Nomura
Exhibit No 130 Hitone Noma
Exhibit No 131 Yoshiki Nonouchi
Exhibit No 132 Kan Hamada
Exhibit No 133 Daiji Hamada
Exhibit No 134 Shoji Hamada
Exhibit No 135 Meiji Hashimoto
Exhibit No 136 Takeshi Hayashi
Exhibit No 137 Kinsei Hatakeyama
Exhibit No 138 Bansho Hane
Exhibit No 139 Tatsu Hirota
Exhibit No 140 Sukei Hikasa
Exhibit No 141 Ikuo Hirayama
Exhibit No 142 Toshio Hirakawa
Exhibit No 143 Kazuho Hieda
Exhibit No 144 Suiko Fukuda
Exhibit No 145 Toyoshiro Fukuda
Exhibit No 146 Horin Fukuoji
Exhibit No 147 Ichiro Fukuzawa
Exhibit No 148 Ryonosuke Fukui
Exhibit No 149 Fumiko Hori
Exhibit No 150 Mitsuru Matsuura
Exhibit No 151 Kakunan Matsumoto
Exhibit No 152 Eki Maeda
Exhibit No 153 Mitsuo Mageshi
Exhibit No 154 Iwane Maruyama
Exhibit No 155 Susumu Maki
Exhibit No 156 Ryohei Miwa
Exhibit No 157 Akihisa Miwa
Exhibit No 158 Setsuko Migishi
Exhibit No 159 Toshiko Mitani
Exhibit No 160 Aoko Mitani
Exhibit No 161 Saburo Miyamoto
Exhibit No 162 Shigeo Miyata
Exhibit No 163 Usaburo Mimino
Exhibit No 164 Hajime Minamioji
Exhibit No 165 Junkichi Mukai
Exhibit No 166 Kuma Mukai
Exhibit No 167 Otohiko Muramatsu
Exhibit No 168 Kei Murayama
Exhibit No 169 Tadashi Moriya
Exhibit No 170 Hakuho Mori
Exhibit No 171 Ryokusui Mori
Exhibit No 172 Sai Morita
Exhibit No 173 Kohei Morita
Exhibit No 174 Takehiko Mouri
Exhibit No 175 Shunko Mochizuki
Exhibit No 176 Sadao Mochizuki
Exhibit No 177 Hoshun Yamaguchi
Exhibit No 178 Kichisaburo Yamaguchi
Exhibit No 179 Reiki Yamaguchi
Exhibit No 180 Tomokatsu Yamamoto
Exhibit No 181 Koun Yamamoto
Exhibit No 182 Yutaka Yamazaki
Exhibit No 183 Jun Yamagishi
Exhibit No 184 Kenji Yoshioka
Exhibit No 185 Yoshihiko Yoshida
Exhibit No 186 Misao Yokoyama
Exhibit No 187 Kazu Wakita
Exhibit No 188 Musashi Watanabe

Crafts

Exhibit No 189 Seiho Ouchi
Exhibit No 190 Yoshi Konouchi
Exhibit No 191 Masahiro Sawada
Exhibit No 192 Takashi Shimizu
Exhibit No 193 Shin Hongo
Exhibit No 194 Yasutake Funakoshi
Exhibit No 195 Tadashi Saji
Exhibit No 196 Fushiro Takahashi
Exhibit No 197 Shozan Takano
Exhibit No 198 Mitsusuke Tsuji
Exhibit No 199 Kakutaro Yamazaki
Exhibit No 200 Toyozo Arakawa
Exhibit No 201 Ryosai Inoue
Exhibit No 202 Toshiro Ohi
Exhibit No 203 Mineo Okabe
Exhibit No 204 Kobe Kato
Exhibit No 205 Uichi Shimizu
Exhibit No 206 Yaichi Kusube
Exhibit No 207 Rokube Kiyomizu
Exhibit No 208 Ken Miyanohara
Exhibit No 209 Kako Morino
Exhibit No 210 Takashi Osuga
Exhibit No 211 Masahiko Katori
Exhibit No 212 Toyochika Takamura
Exhibit No 213 Shugoro Hasuda
Exhibit No 214 Kanchi Miyazaki
Exhibit No 215 Hyakusei Yamamuro
Exhibit No 216 Yoji Yamawaki
Exhibit No 217 Chikuunsai Tanabe